VA Hauerseter, Ullensaker

VA Hauerseter, Ullensaker

Utbygging av vann- og avløpsnettet på Hauerseter i Ullensaker kommune

Bygningsbesiktigelsen omfatter besiktigelse av ca 16 boliger, ca 10 militære bygninger og diverse andre bygninger i perioden november 2015-februar 2016. Skriftlig rapportering fra besiktigelsen på alle eiendommer/enheter til Ullensaker kommune. Kopi av opptak til eiere etter forespørsel.

Vurdering av plassering av rystelsesmålere og antall, samt hvilke arbeider som trenger rystelsesmåling. Dette er utført av underleverandør Seniorconsult Terje Hagen.

Oppdragsgiver: Ullensaker kommune

Tidsrom: November 2015-februar 2016

Verdi: Ca 60.000,-

Oppdragsleder: Ann Kathrin H. Malmo, Structor Oslo AS

Oppdragstype: Bygningsbesiktigelse og vurdering behov rystelsesmålinger