Utvidelse av Nasjonalbibliotekets fjellanlegg Mo i Rana

Structor Brannsikkerhet AS er innleid av Statsbygg som faglig ressurs brannsikkerhet for utvidelse av Nasjonalbibliotekets fjellanlegg i Mo i Rana. Prosjektet omfatter utbygging av sikringsmagasin 2 i en allerede utsprengt fjellhall, nytt digitalt sikringsmagasin, infrastrukturutvikling og nødvendig tilrettelegging for bygging og rømning, samt tilrettelegging (sprenging) for byggetrinn 3. Lagringsløsningen er et fryse- og kjølelager med automatisert lagerløsning.

Magasinutvidelsen er på til sammen 110 000 hyllemeter og en mangedobling av den digitale magasinkapasiteten. Av disse skal Arkivmagasin for Arkivverket være dimensjonert for 65 000 hyllemeter, inkludert inntil 12 000 hyllemeter helsearkiv som skal bevares i originalformat etter digitalisering. Anlegget skal utstyres med inertluftanlegg, fulldekkende brannalarmanlegg og ledesystem. Structor Brannsikkerhet sitt oppdrag består av å kontrollere og kvalitetssikre de branntekniske løsningene i anlegget.

Leveranse Structor Brannsikkerhet AS: Innleid som Statsbyggs Fagressurs brannsikkerhet

Oppdragsgiver: Statsbygg AS

Entreprenør: Veidekke AS

Tidsrom: 2018-2020

Oppdragsleder Structor Brannsikkerhet AS: Sigrid Kartveit (sigrid.kartveit@structor.no)

 

Bilde: Statsbygg