Straumehagen

Straumehagen – kombinert nærings- og boligbygg

Prosjektet er et kombinert nærings- og boligbygg. Næringsetasjen har tre utleielokaler i varierende størrelse, mens boligdelen inneholder 43 leiligheter fra 55 kvm til 110 kvm. Det er felles kjeller/garasje under næring for parkering til bolig og næring som fysisk er skilt fra hverandre. Innkjøring til parkering skjer via nabobygget som kobles sammen med dette prosjektet. I tillegg til garasje er det avsatt plass til sportsboder for leilighetene og tekniske rom på dette planet. Det er i tillegg satt av noe areal for boder i plan 1.

Det er etablert to trapp- og heissjakter i bygget. Den ene trappesjakten blir benyttet som rømningsvei fra leilighetene og er samtidig adkomst til næringen. Den andre sjakten er kun ment til bolig.

Over næringsetasjen etableres det gårdsrom som opparbeides med lekeområder, grøntarealer og plantefelt.

Omfang Structor Bergen AS: Detaljprosjektering bolig og næringsbygg i totalentreprise
Kunde
: GK Norge AS, avd. Bergen, Vestrheim AS, Bravida Norge AS
Byggherre: OBOS
Kontraktstype: Totalentreprise
Fag: RIV/RIE
Fagansvarlig RIV: Romar Ekerold
Fagansvarlig RIE: Anders Eimstad
FagansvarligeAnders Eimstad og Romar Ekerold
Kontaktperson: Bjørn S. Horn