Sandviken Brannstasjon

Sandviken brannstasjon

Sandviken brannstasjon består av stasjonsbygning og brannmester bolig. Bygningene ble oppført i 1903 i kjølvannet av bybrannen 1901, da kommunekassen ble «åpnet» og Bergen brannvesen fikk nye stasjoner og nytt utstyr.

Stasjonen hadde plass til tospent slangevogn og en enspent stigevogn med totalt fire hester, samt til «utrykning i landdistriktet en håndsprøytevogn». Stasjonen ble modernisert og ombygd i 1930 årene, utviklingen hadde gjort hest og vogn overflødig. Arkitekt for nybygget var Th. Bjørnstad og bygget var omdiskutert, en ironisk kritiker mente; «skulle noen ha interesse av å vite hvilken stilart som er anvendt på den nye stasjonen i Sandviken, kan det opplyses at den er holdt i en smakfull Knøsesmau-gotikk med enkelte spor av tyrkisk påvirkning».

I 1986 ble det bygget egen garasje til snorkelbil.

I dag har 24 brannmenn sin arbeidsplass ved Sandviken brannstasjon står foran en stor rehabilitering.

Sandviken brannstasjon har 24 ansatte og en døgnbemanning på ca. 6 personer.

Omfang Structor Bergen AS: Komplett prosjektering av elektro- og VVS-tekniske anlegg, samt oppfølging i byggeperiode. Rehabilitering av verneverdig bygg
Kunde
: Bergen Kommune
Byggherre: Bergen Kommune
Kontraktstype: Delt entreprise
Fag: RIV/RIE
Fagansvarlig RIV: Romar Ekerold
Fagansvarlig RIE: Tor Arne Flåten
FagansvarligTor Arne Flåten
KontaktpersonBjørn S. Horn

Foto: Sareptas