Rv 110 Ørebekk-Simo

Rv 110 Ørebekk-Simo

Utbedring av rv. 110 til firefeltsveg med utvidet bruforbindelse over Setuelva på strekningen Ørebekk til Simo i Fredrikstad kommune

Bygningsbesiktigelsen omfattet besiktigelse av ca 25 ene-/flermannsboliger og ca 50 store og mindre næringsbygg i perioden april 2015-juni 2015. Skriftlig rapportering fra besiktigelsen på alle eiendommer/enheter til Statens vegvesen. Kopi av opptak til eiere etter forespørsel.

Setningsnivellementet omfatter totalt ca. 120 setningsbolter på ca. 20 eiendommer, og omfatter utgangsnivellement og oppfølgende nivellement. Dette blir utført av underleverandør Nerdrums Opmaaling AS.

Skadebehandlingen er estimert til 150 timer og bestilles spesifikt ved innmelding av skade fra naboer. Dette utføres av bl.a. underleverandør Seniorconsult Terje Hagen. Det er pr. d.d. utført 2 stk. skadevurderinger.

Vibrasjonsmålinger startet januar 2016, noe forsinket ift. opprinnelig plan. Dette blir utført av underleverandør Bergcon AS.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst

Tidsrom: April 2015-d.d.

Verdi: Ca 580.000 pr. d.d.

Oppdragstype: Bygningsbesiktigelse, setningsnivellement og skadebehandling, samt tilleggsytelsen vibrasjonsmålinger