Parkodden Næring

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Brukertilpasning av næringslokalet. Sanitær og varme

Bygningstype: Næring

Byggherre: Thon Eiendom AS

Kontraktstype: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Rørteft AS

Areal: 1200 m²

Tidsrom: 2018-2019

Fag: RIV

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)

Illustrasjon: Consto AS