Østfold fylkeskommune

Structor Brannsikkerhet AS har sammen med Structor Fredrikstad AS inngått rammeavtale med Østfold Fylkeskommune. Oppdraget består i å levere rådgiving innenfor faget brannsikkerhet for alle typer bygg i Fylkeskommunen. Rammeavtalen har blant annet omfattet byggene St. Olav VGS, Glemmen VGS, Greåker VGS, Kirkeparken VGS, samt Borg VGS.

Oppdragene omfatter blant annet utarbeidelse av brannkonsept og branntegninger for eksisterende bygninger, brannteknisk tilstandsregistrering med kostnadsoverslag, brannteknisk rådgiving ifm utbygginger og endringer, samt vurdering av eksisterende ledesystem og røyklukekapasitet.

 

Leveranse Structor Brannsikkerhet AS: Rådgiver brannsikkerhet

Oppdragsgiver: Structor Fredrikstad AS/Østfold Fylkeskommune

Tidsrom: 2018-2020

Oppdragsleder Structor Brannsikkerhet AS: Sigrid Kartveit (sigrid.kartveit@structor.no)

 

Bilde: Marie K. Overvik