Ødegård veikulvert under jernbanen

Prosjektering av ny vei- og GS kulvert under jernbanen i Lørenskog. Lysåpning 10,5 m. Kulverten støpes på riggområdet og rulles på plass i 48 timers togavbrudd. Deretter støpes 75 m lange vegger for vanntett trau.

Omfang Structor Oslo AS: Detaljprosjektering, Byggeplan
Oppdragsgiver: Totalentreprenør Anlegg-Øst. (Lørenskog kommune)
Tidsrom: 2017 – 2018
Oppdragsleder: Erling Langbråten
Byggherrens representant: Trond Mustadslien