Nygårdsveien 67, Ås – Tilbygg og ombygging

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: ITB koordinator

Bygningstype: Næringsbygg

Byggherre: Autoria Ski

Kontraktstype: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Hersleth Entreprenør AS

Areal: 3170 m²

Tidsrom: 2017-2018

Fag: RIE

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)

Illustrasjon: hersleth.no