Nye Luranetunet

Nye Luranetunet – 97 omsorgsplasser

Det blir 60 sykehjemsplasser og 37 omsorgsplasser for demente. Rommene blir på 27-28 kvadratmeter. Totalt 9 300 kvm og en kostnad på ca 220 mill. I prosjektet ligger det også en hage under tak. Den er en stor kvalitet for hele prosjektet. Totalt blir hagen på omlag 1300 kvm med en liten damm, bocciabane, terrasseanlegg og samlingsplasser. Spesielt for hagen er at den bidrar til fellesareal og brukerrom. Uteområdet rundt Luranetunet vil også få et løft med plattinger, gangstier og beplanting.

Omfang Structor Bergen AS: Prosjektering av rørtekniske anlegg

Byggherre: Os kommune

Kontraktstype: Totalentreprise

Fag: RIV

Fagansvarlig: Tor Tvilde

Kontaktperson: Bjørn Horn

Bilde: Tropisk hage med palmer og sitroner kan bli ein realitet på nye Luranetunet i 2017.