Munkerud Barnehage

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Forprosjekt og detaljprosjektering av komplett VVS-tekniske anlegg iht. passivhus og Breeam Very Good

Bygningstype: Skole

Energikrav: Passivhus

Byggherre: Oslo Kommune ved Omsorgsbygg

Kontraktstype: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Control AS

Areal: 1000 m²

Miljøsertifisering: Breeam Very Good

Tidsrom: 2017-2018

Fag: RIV

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)

Illustrasjon: 3D modell