Mo og Øyrane VGS

Mo og Øyrane VGS – elektrotekniske installasjoner

Midt i Sogn og Fjordane i Førde kommune ligger Mo og Øyrane vgs. Skolen var opprinnelig to skolar, Mo og Jølster vgs, avd. Mo og Øyrane vgs., som ved skolestart 2014 var en felles skole. Skolen er geografisk todelt, med en avdeling på Mo og en avdeling på Øyrane i Førde sentrum.

Skolen har 7 studieretninger innenfor naturbruk, byggfag, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag eller service og samferdsel.

I dette prosjektet har vår hovedoppgave vært elektrotekniske installasjoner i forbindelse med utbedring av inneklimaanleggene.

Mo og Øyrane

Omfang Structor Bergen AS: Utarbeide anbudsmateriell og oppfølging elektrotekniske installasjoner

Byggherre: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kontraktstype: Generalentreprise

Fag: RIE

Fagansvarlig: Tor Arne Flåten

Kontaktperson: Bjørn Horn