Media City Bergen

Media City Bergen – Media fasade

Media City Bergen skal bli det mest fremtidsrettede stedet for å drive medieproduksjon.

Visjonen bak Media City Bergen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet gjennom å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings- og forskningsmiljøer sammen i en næringsklynge.

Lars Hilles gate 30 er Bergen sentrums største næringsbygg med 45 000 kvadratmeter og eies av Entra OPF.

Media Fasaden
Media fasaden er byggets dynamiske signatur og informasjonskanal for publikum. Den interaktive fasaden skal gjenspeile aktivitetene i bygget, informere om nyheter og være et naturlig samlingspunkt ved tabloide hendelser.

Installasjonen består av en av landets største permanente utendørs høyoppløselige skjermer, samt landets lengste RGB informasjonstikker.

Structors rolle
Structor innehar rollen som delprosjektleder for delprosjektet media fasade installasjoner i samråd med hovedprosjektet med ledelse fra Stema rådgivning AS. Structor har bidratt til utvikling av konseptet, og satt premisser for media fasadens funksjon og uttrykk.

Omfang Structor Bergen AS: Prosjektledelse, koordinering og oppfølging av delprosjektet. Utarbeidelse av premisser for leveranse og integrasjon
Kunde: Entra OPF
Brukere: Media klyngen
Byggherre: Entra OPF
Kontraktstype: Delt totalentreprise
Fag: Prosjektleder og tverrfaglig koordinator
FagansvarligEivind S. Bengtson
KontaktpersonBjørn S. Horn