Kirkeparken i Tromsø

Kirkeparken i Tromsø

Bakgrunn
Storgata og Kirkeparken er et av sentrums viktigste uterom; viktig kulturhistorisk sett, viktig som handelsgate, viktig som grønn lunge og viktig som knutepunkt for gående. Prosjektområdet har stor betydning for alle som bor i og besøker Tromsø. Kirkeparken og Bankgata er fredet område, og fasadelivet i Storgata er fredet. Området omfatter en del av Storgata, Bankgata, Adolf Thomsens gate, Lehnesmåttet og Kirkeparken.

Square på 70 grader nord
Kirkeparken er en grønn overraskelse midt i den historiske bykjernen i ishavsbyen. Kirkeparken var egentlig en kirkegård, som etter Domkirkens oppføring i 1861 av arkitekt Grosch, ble omformet til en beplantet plass; en urban square, som kombinerer plassen og parken. Etter over 150 års bruk skal Kirkeparken ryddes, pusses og fornyes til vår tids bruk. Kirkeparken skal bli en blomstrende oase om sommeren og et funklende sted i vintermørke, slik at kontrasten til resten av byen blir ekstra stor.

Konsultene
Fra konsulentsida har vi satt sammen et tverrfaglig lag fra ledende kontorer med tanke på gate- og parkplanlegging; Dronninga landskap, Structor, Haugen/Zohar Arkitekter, ZENISK, Holoconsult, Kulturminneconsult, VIÖS og ScanSurvey, som representerer ulike fag.

Omfang Structor Bergen AS: Gatevarme og elkraft

Byggherre: Tromsø kommune

Kontraktstype: UA

Fag: RIV og RIE

Fagansvarlige: Bengt Aspevik (RIV) og Tor Arne Flåten (RIE)

Kontaktperson: Bjørn Horn