Kanalveien 7

Kanalveien 7 – kontorbygg

Prosjektet er et næringsbygg på totalt 9.951 kvm BTA.  Kontorbygget vil få fem etasjer for utleie og to underetasjer med tekniske rom, sykkelparkering og bilparkering. Bygget oppføres med plasstøpt kjelleretasje, bæresystem i stål for øvrig, prefabrikkerte dekkeelementer og glassfasade.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på MNOK 185 eks. mva. Arbeidene er startet umiddelbart og planlagt ferdigstillelse er mai 2017.

Kanalveien Næringsbygg AS er eiet av Rasmussen Eiendom AS. Kanalveien 7 blir det femte bygget LAB Entreprenør AS bygger for Rasmussen Eiendom AS.

Omfang Structor Bergen AS: Utarbeide arbeidstegninger for entreprenør

Byggherre: Rasmussen Eiendom AS

Kontraktstype: Totalentreprise

Fag: RIV

Fagansvarlig: Romar J Ekerold

Kontaktperson: Bjørn Horn