Hoppern skole

Hoppern skole er på ca. 6 000 kvm med plass til 450 elever fordelt på fem parallellklasser og ca. 50 ansatte. I en egen bygning ligger idrettshallen, som har eget navn: Hoppern Idrettshall. Selve hallen rommer fem hundre personer. Idrettshallen på ca. 2300 kvm. har 200 tribuneplasser. Begge husene er bygget i massivtre og tilfredsstiller samtlige a kravene til passivhus. Med solcellepanel på begge takene skal skolen være nesten selvforsynt med elektrisitet.