Holmen kapasitet gods – uavhengig kontroll

Prosjekt i Drammen ”Holmen kapasitet gods” skal bidra til å sikre kapasitetsøkningen for personaltrafikk, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering. Prosjektet består av en jernbanebro, ombygging av lagerbygning og ny sporvifte. Den uavhengige kontrollen er utført i samsvar med Plan- og bygningsloven da prosjektet var søknadspliktig i Drammen kommune.

Omfang Structor Oslo AS: Uavhengig kontroll av fagområdet konstruksjonssikkerhet og geoteknikk for både prosjektering og utførelse.
Oppdragsgiver: JBV
Oppdragstype: Uavhengig kontroll – Holmen kapasitet gods (Drammen)
Tidsrom: 2014 – 2016
Oppdragsleder: Steffen Gabrielsen
Byggherrens representant: Markus Gjørven, Gisle Paulsen