Holen renseanlegg

Holen renseanlegg tar i dag i mot avløpsvann fra det meste av Bergensdalen, halve sentrum, Solheimsviken, Damsgård, Gravdal og Nipedalen. Det eksisterende anlegget ble satt i drift i 1995, og er simensjonert for å behandle avløpsvann fra 100 000 personer. Det nye anlegget skal kunne behandle avløpsvann fra 134 000 personer. Totalt skal det tas ut 60 000 m3 stein fra fjellanlegget i forbindelse med utvidelsen.

Anleggets prosess vil handtere mekanisk, biologisk og kjemisk rensing av avløpsvann.

Structors rolle
Structor fungerer som innleid innen teknisk byggeledelse, og innehar ansvaret for koordinering av samtlige tekniske entrepriser, driftspersonale og rådgivere.

Holen renseanlegg

Omfang Structor Bergen AS: teknisk byggeledelse for samtlige tekniske entrepriser 
Kunde
: Bergen Vann og VA etaten
Byggherre: Bergen Vann og VA etaten
Kontraktstype: Delt entreprise, totalentreprise prosess
Fag: Teknisk byggeledelse
FagsansvarligEivind S. Bengtson
KontaktpersonBjørn S. Horn

Foto: Structor