Haugeveien barnehage

Haugeveien barnehage, Nordnes, Bergen

Barnehagen i Haugeveien 40 består av fire bygg. Hamphuset er fra 1650 og pent rehabilitert. Repslagerhuset er dels rehabilitert og dels nytt. Tjærehuset er et nybygg med passivhusstandard.

Varmestuen er et nybygg som ligger høyere i terrenget enn de tre andre byggene. Hamphuset og Tjærehuset er forbundet med en gangbru. Navnene på byggene henspiller på eiendommens historie med produksjon av tauverk til seilskuter.

Hamphuset har tre etasjer, Tjærehuset og Repslagerhuset har to etasjer og Varmestuen har en etasje. Alle byggene har bærekonstruksjon av tre.

TEK10
Byggene i Haugeveien barnehage oppfyller kravene i TEK10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme basert på en vann til luft varmepumpe. Byggene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøling skjer via ventilasjon. Alle byggene er fullsprinklet.

Krevende prosjekt
Å oppfylle dagens krav i gamle bygg er krevende. – Lave etasjehøyder gjør tekniske installasjoner krevende. Vi må smyge oss fram i den gamle konstruksjonen. Gjenbruk av gammelt tømmer og kombinasjonen av gammelt og nytt er alltid krevende. Råtne bjelker og gulvbord gjorde rivningen utfordrende angående HMS, sier prosjektleder Magnus Halsør i Donar.

Omfang Structor Bergen AS: Oppfølging av VVS-tekniske installasjoner

Byggherre: Bergen kommune

Kontraktstype: Totalentreprise

FagansvarligRomar J. Ekerold

KontaktpersonBjørn Horn