Halden Helsehus

Helsehus i Halden. Omfanget av arbeidet innebar rehabilitering av 7 200 kvm, fordelt over 5. etasjer. Målet med rehabiliteringen av bygget var å gi kommunens innbyggere et forsterket helsetilbud i sitt nærmiljø. Det innbar blant annet utbedring av pasientrom, tilrettelegging av teknologi for moderne helseløsninger og samlokalisering av kommunelegekontor og legevakt.

Lars Petter Lauritzen

+47 472 89 680