Grasdal og Sagstad skole i Meland kommune

Grasdal og Sagstad skole i Meland kommune – påbygg

Grasdal skole ligger fint til med natur- og skogsområder i Austebygd på Holsnøy, Meland kommune. Skolen har i dag 131 elever i 1. – 7.årssteg, fordelt i sju klasser. Skolen ble bygget i 1988.

I 1961 ble det bygd ny skole i Sagstad skolekrets. Skolen hadde da 5 klasserom og et rom var
brukt av Meland Bibliotek. Det var ingen gymsal, men dusj og garderober. I 1970 var andre byggetrinn ferdig, og da fikk skolen svømmehall og gymnastikksal med scene. Elevtallet økte sterkt i 1970 åra, og i 1978  fikk man tredje byggetrinn. Byggetrinn fire stod ferdig i 1996 med et ekstra tilbygg til seksåringene som skulle begynne på skolen. Disse klasserommene var og brukt av SFO. I 2009 stod byggetrinn 5 ferdig med nye flotte klasserom. Skoleåret 2013/2014 er det 338 elever på Sagstad skole.

Omfang Structor Bergen AS: Utarbeide underlag for totalentreprise for påbygg til begge skolene for fagene VVS og elektro.

Byggherre: Meland kommune

Kontraktstype: Totalentreprise

Fag: RIV og RIE

Fagansvarlige: Romar J. Ekerold (RIV) og Anders Eimstad (RIE)

Kontaktperson: BjørnHorn