Fylkeshuset

Fylkeshuset

4. oktober 1990 var Sogn og Fjordane fylkeskommune endelig herre i eige hus, i Askedalen på Leikanger. Tallet på tilsette i 1978, regnet i heile stillinger, var 77,7. Hele tolv år tok det fra det vart vedtatt å sette i gang og til at fylkesrådmann Svein Lundevall kunne sette nøkkelen i døra.

Forprosjekt var satt i gang i 1987. Da fylkestinget 5.oktober 1988 vedtok byggestart, gikk det bare fem dager før arbeidet var i gang og 4. oktober 1990 var bygget overlevert til fylkeskommunen.

Et hus i stadig omstilling siden Fylkeshuset var bygget. I 2011 var også tannhelsetjenesten omorganisert, og avdelinga var lagt til Fylkeshuset på Hermansverk. Avdelingene er samferdsel, plan og samfunn, næring, opplæring og kultur. I tillegg er administrasjonen for tannhelsetjenesten plassert her.

Leietakerne er Innovasjon Norge og Sogn og Fjordane revisjon IKS. Totalt er det 162 personer som i dag har arbeidsplassen sin på Fylkeshuset.

Omfang Structor Bergen AS: Utarbeide anbudsgrunnlag for tannhelsetjenesten, kontorer mm

Byggherre: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kontraktstype: Generalentreprise

Fag: RIE

Fagansvarlig: Tor Arne Flåten

Kontaktperson: Bjørn Horn