Fornebubanen

  • Periode: 2019 – 2023
  • Oppdragsgiver: FOB – Etat Fornebubanen
  • Entreprisekostnad K106: Ca NOK 1,7 mrd
  • Entrepriseform: Detaljprosjekt med mengdebeskrivelse
  • Fase: Skisseprosjekt – Detaljprosjekt

Structor bærekraftig prosjektledelse AS har vært engasjert som prosjekteringsleder for stasjonsentreprise K6 som omfatter Fornebuporten stasjon og Flytårnet stasjon. Arbeidet er utført i team med Multiconsult og Cowi.

Prosjektfasen har omhandlet innarbeidelse av ambisiøse arkitektkonsepter for stasjonene, samt koordinering mot tunell og underbygning (strømforsyning, teknikk i tunell). I prosessen er det gjort omfattende reguleringsarbeid med påfølgende myndighetsbehandling (nabovarsel, rammesøk). Det er utarbeidet detaljprosjektering med NS 3420 og SVV prosesskode frem til konkurranseutlysning og kontraktsgrunnlag.

Structor har hatt delansvar for prosjekteringsledelse og prosesstyring for entreprisen.