Firda VGS

Firda VGS

Det var Firda ungdomslag, Firda Mållag og Sunnfjords ungdomslag som stod bak etableringen av Firda gymnas på Sandane i 1922. I 1924 stod gymnasbygget ferdig til bruk. Det vart lagt planer for nybygg for realskolen som omfatta klasserom, spesialrom, lesesal, bibliotek og gymnastikksal med scene. ”Realskole-bygget” stod ferdig i 1956. Behovet for gymnastikklokale for skolen var først løst i 1965 da Firdahallen stod ferdig med en sal på om lag 900 kvadratmeter.

Utbygginga var et resultat av samarbeid mellom fylke og kommune, og det samme var tilfelle da siste byggetrinn ved skolen stod ferdig i 1974. I den ene fløyen i dette bygget finn vi bl.a. aula, spesialrom og tilfluktsrom. Den andre fløyen inneholder personalrom, arbeidsplasser for lærere, kontor og lokale for Gloppen folkebibliotek.

Med de nye opplæringstilbud som kom f.o.m. 2000/2001 fikk skolen behov for betydelig mer areal til undervisningslokale. Disse behova vart løyste gjennom bygginga av Trivselshagen, et samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Gloppen kommune. Skole/kulturdelen stod ferdig høsten 2008 og var offisielt overlevert i januar 2009, deretter ble idrettsdelen ferdigstilt. Biblioteket har flyttet over i Trivselshagen og det gamle bibliotekarealet er ombygget til undervisningslokale for helse- og sosialfag, kontor/verksted for IKT og kontor for helsesøster og renhold.

Vårt prosjekt består av totalrehabilitering av 1.000 kvm av skolen innenfor et budsjett på ca 20 mill.

Omfang Structor Bergen AS: Utarbeide forprosjekt-, detaljprosjektmateriell samt oppfølging

Byggherre: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kontraktstype: General

Fag: RIE

Fagansvarlig: Tor Arne Flåten

Kontaktperson: Bjørn Horn