Fåberg transformatorstasjon – Nytt kontrollbygg

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Detaljprosjektering av tekniske anlegg

Bygningstype: Transformatorstasjon

Oppdragsgiver: H&MV Engineering

Areal: 270 m²

Tidsrom: 2017-2018

Fag: RIV og RIE

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)