Ekebergbanen, Jomfrubråten-Holtet

Ekebergbanen, Jomfrubråten-Holtet

Oppgradering av Ekebergbanen på strekningen fra Jomfrubråten holdeplass til Holtet holdeplass

Prosjektet omfatter å skifte ut eksisterende over- og underbygning, nytt kontaktledningsanlegg og signalanlegg, ny holdeplass på Sportsplassen m.m.

Bygningsbesiktigelsen omfatter besiktigelse av ca 180 boligeiendommer/boligenheter i perioden januar – april 2016. Skriftlig rapportering fra besiktigelsen på alle eiendommer/enheter til Sporveien. Kopi av opptak til eiere etter forespørsel.

Skadevurdering er estimert til 9 stk. og bestilles spesifikt ved innmelding av skade fra naboer. Dette utføres av underleverandør Seniorconsult Terje Hagen. Det er pr. d.d. utført 1 stk. skadevurdering.

Rystelsesmålinger er antatt å omfatte ca 15 målepunkt, med oppstart av målinger i mai 2016. Dette utføres av underleverandør Bergcon AS. Bistand vurdering av risikofaktorer for fastsettelse av målepunktplassering og rystelseskriterier er utført av Bergcon AS og Seniorconsult Terje Hagen etter nærmere bestilling på bakgrunn av informasjon og observasjoner fra besiktigelsen.

Oppdragsgiver: Sporveien Oslo AS

Tidsrom: Januar 2016-d.d.

Verdi: Estimert ca 540.000,-

Oppdragsleder: Ann Kathrin H. Malmo, Structor Oslo AS

Oppdragstype: Bygningsbesiktigelse og skadebehandling, samt tilleggsytelsen rystelsesmålinger og bistand vurdering av risikofaktorer for fastsettelse av målepunktplassering og rystelseskriterier