E6 Trondheim-Melhus

E6 Trondheim-Melhus

Prosjektet omfatter bygging av firefelts E6 mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen ved City Syd i Trondheim

Bygningsbesiktigelsen omfatter besiktigelse av ca 60 boligbygg og diverse andre bygninger i perioden februar 2016-april 2016. Skriftlig rapportering fra besiktigelsen på alle eiendommer/enheter til eiere og Statens vegvesen, samt kopi av opptak alle eiendommer/enheter til Statens vegvesen. Kopi av opptak til eiere etter forespørsel.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Midt

Tidsrom: Februar 2016-april 2016

Verdi: Ca 270.000,-

Oppdragsleder: Structor Oslo AS

Oppdragstype: Bygningsbesiktigelse