E6 Kolomoen – Moelv, utvidet kontroll

Nye Veier har inngått avtale med Structor for gjennomføring av lovpålagt kontroll for E6-strekningen Kolomoen – Moelv (44 km). Nye Veier har jobbet med selskapsmetodikken for teknisk kvalitetsoppfølging i byggefasen og har nå et styringssystem som ivaretar kvalitet på en svært god måte ved at et ekstern firma for ansvaret for utvidet kontroll av konstruksjoner (bruer), geoteknikk og ing. geologi iht Norsk Standard/Eurokode.

Structor har dermed et helhetlig ansvar for utvidet kontroll av bl. a. 80 bruer, 11 kryss, 1 fjelltunnel, fjellskjæringer, Alunskiferproblematikk, varierende grunnforhold osv. Omtrent 80 prosent av oppdraget handler om utførelseskontroll på byggeplass og cirka 20 prosent går på prosjekteringskontroll.

Omfang Structor Oslo AS: gjennomføring av lovpålagt kontroll for E6-strekningen Kolomoen – Moelv
Oppdragsgiver: Nye Veier
Oppdragstype: Utvidet kontroll – Konstruksjoner, geoteknikk og ing.geologi
Tidsrom: 2017-2020
Oppdragsleder: morten.helland@structor.no
Byggherrens representant: Prosjekteringsleder Hans Inge Kristiansen
Kontakt: sverre.sundfar@structor.no, Structor Oslo AS, mob: 982 11 721