Bølgelengden bolig

  • Periode: 2023 – 2025
  • Oppdragsgiver: Consto Eide AS
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Entreprisekostnad: Ca NOK 300 mill
  • Areal: 12 300m2
  • Fase: Detaljprosjekt og bygging
  • Kontaktperson: Eivind Hagen, epost: eivind.hagen@consto.no

Structor bærekraftig prosjektledelse AS har vært engasjert som ITB rådgiver og systemintegrator for totalentreprenør. Consto Eide AS er totalentreprenør og bygger kombinert bolig- og næringsbygg for OBOS på Lambertseter. Prosjektet ligger tett på Lambertseter T-banestasjon og miljøsertifiseres til BREEAM Very Good.

Prosjektet forsynes av felles energisentral med varmepumpe og bergvarme.

På bakkeplan er det avsatt 3 næringslokaler hvorav matbutikk (Kiwi) har egen kravspesifikasjon som integreres med OBOS sine spesifikasjoner.

I tillegg vil det bli tilrettelagt for sosiale fellesarealer for beboerne. OBOS har inngått samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg, som skal levere tjenester til beboerne fra fellesarealene.