Holmen kapasitet gods – uavhengig kontroll

Holmen2

Holmen kapasitet gods – uavhengig kontroll

Prosjekt i Drammen ”Holmen kapasitet gods” skal bidra til å sikre kapasitetsøkningen for personaltrafikk, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering.

Prosjektet består av en jernbanebro, ombygging av lagerbygning og ny sporvifte. Den uavhengige kontrollen er utført i samsvar med Plan- og bygningsloven da prosjektet var søknadspliktig i Dramme kommune.

Holmen1

Omfang Structor Oslo AS: Uavhengig kontroll av fagområdet konstruksjonssikkerhet og geoteknikk for både prosjektering og utførelse.

Oppdragsgiver: JBV

Oppdragstype: Uavhengig kontroll – Holmen kapasitet gods (Drammen)

Tidsrom: 2014 – 2016

Oppdragsleder: Steffen Gabrielsen

Byggherrens representant: Markus Gjørven, Gisle Paulsen

Kontakt: Sverre Sundfær, Structor Oslo AS, mob: 982 11 721


Tilbake