E39 Ålgård – Hove

E39_Algard_Hove_webb

E39 Ålgård – Hove

Den nye vegstrekningen skal gi økt kapasitet og bedre trafikksikkerheten på strekningen. Parsellen går igjennom flott naturlandskap med kryssing av bl. a. nnsjøer og fjell. Inneholder 2 fjelltunneler på ca 5 km, ca 15 broer, 8 tunnelportaler, kulverter og murer.

Structor er i et prosjekterings-team sammen flere andre samarbeidspartnere, og er sentral i broer, geoteknikk, ROS-analyser, kostnadsberegninger (ANSLAG) og vegprosjektering.

E39_Algard_Hove_karte_webb

Mer info på: www.vegvesen.no/Europaveg/e39algard

E39_Algard_Hove2_webb

Omfang Structor Oslo AS: Utarbeidelse av Reguleringsplan og tekniske planer for 14 km ny 4-felts motorveg ved Stavanger

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region Vest (Underleverandør til NIRAS)

Oppdragstype: Reguleringsplan, tekniske planer

Tidsrom: 2016 – 2018

Totalkostnad:  2,5 mrd

Byggherrens representant: Gunnar Eiterjord

Oppdragsleder: Morten André B. Helland

Kontakt: Sverre Sundfær, Structor Oslo AS. Mob: 982 11 721


Tilbake