Verdianalyse

En verdianalyse er en teknisk-økonomisk optimalisering av prosjekter hvor man ser på muligheter for både kostnadsbesparende tiltak og økning av nytte som utbygger kan vurdere å implementere før/ved gjennomføring.

Structor har omfattende erfaring med gjennomføring av verdianalyser for store samferdselsanlegg for Nye Veier AS, Statens vegvesen og BaneNor, der det er funnet mulighet for svært store besparelser og nytteøkninger.

Structor gjennomfører også verdianalyser i forbindelse med planlegging av investeringer hos private utbyggere.

Ved gjennomføring benyttes “Metode for verdianalyse” (Value Engineering), med utgangspunkt i Sintef-rapport A00460 (Horvli, 2000). Metoden har følgende hovedpunkter (se også Statens vegvesens Håndbok V711):

  • Identifisere hovedfunksjonene/-hensiktene med prosjektet og finne alternative måter å oppnå hovedfunksjonen til en lavere kostnad, eventuelt samme kostnad, men med bedre funksjon.
  • Systematisk bruk av kjente teknikker for å redusere kostnader og for å komme fram til riktig kvalitet og måloppnåelse i et prosjekt.
  • Utfordre løsninger/tiltak som ikke tjener prosjektets hovedhensikt og mål.
  • Analysegruppen skal være uavhengig, dvs. uten egeninteresser eller eierforhold til prosjektet, f. eks gjennom tidligere deltakelse i planleggingen/prosjekteringen av prosjektet.

Kontakt

Foto: Structor/freepik