Ingeniørgeologi

Ingeniørgeologi er et fagfelt som tar for seg bergarter som byggemateriale. Dette innebærer vurderinger rundt bergarters styrke og beskaffenhet, samt valg og dimensjonering av sikringstiltak for blant annet skjæringer, byggegroper, naturlig skråninger og tuneller

Structor har erfaring med stor bredde i ingeniørgeologiske utfordringer både fra prosjektering og byggeplassoppfølging av store kompliserte prosjekter og mindre prosjekter.

Prosjektering av byggetekniske løsninger ved bygging i og på alunskifer og beslektede svarte leirskifere krever spesiell kompetanse, noe som Structor besitter. Alunskifer kan forandre egenskaper i løpet av ti-år mens andre bergarter ikke endres på tusener av år.

Structor Geomiljø er opptatt av å løse praktiske problemstillinger, hvor tjenesten tilpasses kunnskaper og tilgjengelig utstyr hos entreprenør, uten at dette går på bekostning av funksjonskrav, og HMS- og kvalitet.

Vi tilbyr ingeniørgeologisk rådgivning for alle fasene i et prosjekt. Dette innebærer:

  • Planlegging og koordinering av grunnundersøkelser
  • Ingeniørgeologisk kartlegging i felt og av borelogger
  • Karakterisering og fundamenteringsløsninger for svart leirskifer (bl.a. alunskifer)
  • Bestemmelse av ingeniørgeologiske prosjekteringsforutsetninger
  • Vurdering av stabilitet og dimensjonering for bergsikring
  • Byggeplassoppfølging og utførelseskontroll.
  • Utførelse av uavhengig tredjepartskontroll av prosjektering iht. PBL.

Structor har sentral godkjenning for RIG opp til tiltaksklasse 3.

Kontakt

Foto: Structor/freepik