IKT og sikkerhet

Samhandlende tekniske systemer er en viktig faktor for at et byggeprosjekt skal bli en suksess.

Samspill mellom bygningers automatiseringssystemer og klimatekniske systemer er avgjørende for et velfungerende bygg. Svikt i kraftforsyning kan gi dramatiske konsekvenser. Structor tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester innen IKT- og høysikkerhetsanlegg.

IKT-sikkerhet er et viktig satsingsområde for den norske regjering og må sees i et helhetlig perspektiv.

Vi i Structor kan bidra med å finne de beste løsningene for kundens behov, samtidig som en tilfredsstiller forskrifter, standarder og offentlige krav som systemene er underlagt.

Structor har erfaring fra ulike typer bygg, og finner den beste løsningen tilpasset hvert enkelt prosjekt. Structor kan tilby prosjektering av tekniske anlegg i alle bygg- og anleggskategorier.

Kontakt

Foto: Structor/freepik