Tomtebrygga

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Detaljprosjektering av ventilasjons-, sanitær-, varme og kjøleanlegg

Bygningstype: Bolig, Næring og Hotell

Byggherre: Hav Eiendom

Kontraktstype: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Norconsult, Skanska, Assemblin, Haaland klima

Areal: 26000 m²

Tidsrom: 2016-2017

Fag: RIV

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)

Illustrasjon: LPO arkitekter