Sørumsand Brannstasjon

Structor Tekniske Systemer skal utføre komplett detaljprosjektering av ventilasjon i prosjektet Sørumsand brannstasjon på ca 3300 m2.

Prosjektet inneholder flere forskjellige bruksareal blant annet flerbrukshall, vaskehall, brann og feierbillhall og verksted. Prosjektet har fokus på energieffektivitet. Stasjonen planlegges oppført i to fulle etasjer, med et klatretårn i fire etasjer på en mindre del av bygget. Bygget skal ha grønne tak. De tekkes med sedum og vil inngå som del av overvannskonseptet for eiendommen. Det skal i tillegg etableres solceller på deler av taket på vognhallen.

Prosjektet er utført i samarbeid med blant annet Randem og Hubert, Håndverkskompaniet og Lillestrøm Kommune. Kontraktsummen for totalentreprisen er 153 MNOK eks mva, og prosjektet ferdigstilles våren 2023.

Omfang Structor TS: Komplett detaljprosjektering ventilasjon

Oppdragsgiver: Randem og Hubert

Tidsrom: 2021-2023

Oppdragsleder: Vegard Navelsaker Klæboe (vegard.klaboe@structor.no)