Samferdselsprosjekter i Oslo by

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Prosjektledelse i samferdselsprosjekter. Planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter for arrangement strøm og vei – parkbelysning for Oslo by.
Arbeidsoppgaver:
-prosjektledelse
-budsjettansvar
-planlegging og gjennomføring i forskjellige prosjektfase
-oppfølging og koordinering
-prosjektering og rådgiving innen tekniske fag

Bygningstype: Veglys

Byggherre: Oslo kommune

Kontraktstype: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten i Oslo

Areal: Sentrum, Ring 1

Tidsrom: 2019

Fag: RIE

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)

Illustrasjon: BYM logo