Radarveien 100 – Ny fløy

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Detaljprosjektering av elektrotekniske anlegg. Utarbeidet enkel kravspesifikasjon for BH

Bygningstype: Dag- og avlastningssenter

Byggherre: Stiftelsen Radarveien

Kontraktstype: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Abildsø Elektriske AS

Areal: 1000 m²

Tidsrom: 2018-2019

Fag: RIE

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)

Illustrasjon: Kritt Arkitekter AS