Porsche Classic Center i Son

Porsche Classic Center i Son

I Son bygges «Porsche Classic Center» som nr. 2 av sin type i verden. Dette er et senter som skal spesialisere seg på å ivareta klassiske eldre biler. Bygget er på to etasjer hvor hovedplan består av salgsarealer samt verksted. I underetasje er det parkering som vil fungere som vinterlagring av biler, vaskehall og klargjøring.

Bygget vil ha luft/vann varmepumpe som primær energikilde og distribusjonssystem tilpasset driftstemperaturer for det. For ventilasjon vil det være spesialsystemer som ekosavtrekk osv. utover standard ventilasjon. Det er videre lagt stor vekt på et belysningsanlegg av høy kvalitet da mange arbeidsoperasjoner stiller spesielle krav til lyskvalitet. Anlegget er planlagt med LED.

Bygget er på totalt ca. 1900 kvm og har budsjett for tekniske entrepriser på ca. 5 mill.

Omfang Structor Fredrikstad AS: Detaljprosjektering av tekniske anlegg

Byggherre: Porsche center Son/J.I. Bygg

Oppdragsgiver: 

Varme & sanitær: Andersen og Aksnes

Ventilasjon: Klima Øst

Elektro: EL-effekt

Kontraktstype: Totalentreprise

Fag: RIV og RIE

Fagansvarlig: Christoffer Martinsen (RIV) og Lars Petter Lauritzen (RIE)

Bilde: Illustrasjon av denne type classic center