Østsiden Sykehjem – Fase 2

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: ITB koordinator og teknisk prosjekteringsleder

Bygningstype: Sykehjem

Oppdragsgiver: Hersleth Entreprenør AS

Areal: 4550 m²

Tidsrom: 2017-2020

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)