Oslo Rådhus – Møteromsenter

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Detaljprosjektering av elektrotekniske anlegg

Bygningstype: Offentlig/næring

Byggherre: Oslo Kommune RFT

Kontraktstype: Totalentreprise med samspill

Oppdragsgiver: Abildsø Elektriske AS

Areal:930 + 150 m²

Tidsrom: 2018-2019

Fag: RIE

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)

Illustrasjon: Oslo Rådhus