Nexans

Utvidelse av fabrikk for produksjon av offshorekabler. Prosjektet omfatter bygging av nye produksjonslokaler på til sammen 30 000 kvm samt et 140 meter høyt tårn for kabelproduksjon for overføring av kraftproduksjon fra Havvind.