Miklagard Hotell og konferanse

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Prosjektering av luftbehandlingsanlegg for skole og idrettshall iht. passivhus og Breeam Very Good krav

Bygningstype: Hotell og konferansesenter

Byggherre: Haut Nordic AS

Kontraktstype: Totalentreprise

Totalentreprenør: Veidekke AS

Oppdragsgiver: Randem og Hubert AS, Rørteft AS

Areal: 14500 m²

Tidsrom: 2018-2020

Fag: RIV

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Vegard Klæboe (vegard.klaboe@structor.no)

Illustrasjon: LPO Arkitekter