Lunner helse- og omsorgssenter

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Detaljprosjektering av tekniske anlegg

Bygningstype: Omsorgsbolig

Byggherre: Conso Eide

Kontraktstype: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Structor Fredrikstad AS/Roxel Tekniske AS

Areal: 9450 m²

Tidsrom: 2018-2019

Fag: RIV og RIE

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)

Illustrasjon: Lunner kommune