Fredrikstad Seafood

Norges første landbasert anlegg for lakseoppdrett.