Ferjestedsveien

Fredrikstad og Sarpsborg har planer om å få 12% av reisene til å gjennomføres på sykkel. En sentral del av arbeidet med å oppnå dette er å etablere sammenhengende og attraktivt nett av sykkelruter.

Prosjektet gjelder etablering av sykkelruten i Ferjestedsveien, fra Cicignon ferjeleie til Tordenskiolds gate.

Oppdraget omfatter prosjektering, utarbeidelse av komplett konkurransegrunnlag, kostnadsoverslag, bistand til utlysning, ansvarlig søker, MOP, SHA-plan, FDV og oppfølging i anleggsperioden.