Europris

Nytt Logistikklager for Europris på totalt 83 000 kvm hvorav 15 000 kvm høylager. Bygget inneholder bl.a et omfattende automatisert logistikkanlegg fra Swisslog i tillegg til manuelt lager og kontor.
Prosjektet er Norges største bygg som er bygget i en operasjon.