Vekst for Structor

Structor kan vise til en bra vekst fra 2017 til 2018. Egen omsetning økte med 22% og har nå passert 107 mill. med et driftsresultat på 14 mill., dvs. resultatmargin på

Sist oppdatert:

28/02/2019

kl. 05:01

Jan Ove Holmen

Lønnsom vekst i Structor

Structor kan vise til en bra vekst fra 2017 til 2018. Egen omsetning økte med 22% og har nå passert 107 mill. med et driftsresultat på 14 mill., dvs. resultatmargin på 13 %. Antall medarbeidere har økt til over 70 ansatte fordelt på 9 driftsselskaper.

«Med utgangspunkt i at vi har etablert tre nye selskaper i løpet av det siste året der oppbygging kun er basert på organisk vekst, er vi veldig fornøyd med utviklingen», sier styreleder Jan Ove Holmen i Structor. «Vi har nylig redusert noe på produksjonskapasiteten innen områder med sterkt prispress og vil fremover styrke spisskompetansen innen rådgivning. Dette vil øke veksten ytterligere i 2019», sier Holmen.

«Vi har utviklet et konsept som er bygget opp uten sjefs-hierarkier, men med meget kompetente medarbeidere som har fokus på høy effektivitet og verdiskapning for kundene. Vi får stadig større innpass i markedet, mange interessante prosjekter og gleder oss over fornøyde oppdragsgivere», avslutter Holmen.

Se også artikkel på: http://www.bygg.no/article/1385225