Structor ekspanderer

Et nytt Structor-selskap, Structor Bærekraftig Prosjektledelse AS, startet opp 1. februar 2022 med kontor i Oslo. Geir Syversen er ansatt som daglig leder og partner i selskapet.

Sist oppdatert:

04/02/2022

kl. 10:01

 

Syversen har vært ansatt i Hjellnes Consult as fra 2006-2017 og fra 2017 frem til i dag i Multiconsult. Han jobber i dag som prosjekteringsleder for Fornebuporten stasjon i prosjektet Fornebubanen.

Han har erfaring blant annet som oppdragsansvarlig, oppdragsleder, prosjekteringsleder og avdelingsleder.

– Jeg synes det er veldig spennende å starte opp som leder av et nytt Structor-selskap. På linje med de øvrige Structor-selskapene skal dette bli et spesialistselskap med en effektiv organisasjon, enkle administrative systemer, enkel rapportering og raske beslutninger. Jeg liker spesielt måten Structor er organisert på uten sjefshierarkier basert på fjerde generasjons ledelse, eller kvalitetsledelse som det også kalles, sier Syversen i en pressemelding.

– Selskapet vil tilby prosjekt- og prosjekteringsledelse med en tydelig bærekraftsprofil. Jeg har ambisjoner om å løfte bærekraftsperspektivet til kunden i våre oppdrag, og aktivt bidra til å drive omstillingen til en mer bærekraftig næring, legger han til.

– Det blir spennende å få Geir med på laget som leder av et nytt Structor-selskap i Oslo. Vi ser store synergier med de øvrige ni Structor-selskapene, sier Jan Ove Holmen, som kontinuerlig jobber med å bygge opp Structor i Norge.

– Geir representerer en spisskompetanse som Structor ønsker å være kjent for. Han besitter også de holdninger vi er ute etter i en virksomhet som representerer noe nytt, legger Holmen til.

Se også artikkel på Bygg.no.