Åpent frokostmøte 28. januar 2019 vedrørende læring av brukollaps under bygging

Morten André Helland i Structor og RIF holdt innlegg på åpent frokostmøte hos Vegdirektoratet (VD) 28. januar.

Sist oppdatert:

07/02/2019

kl. 12:18

Foredrag om brukollaps

Morten André Helland i Structor og RIF holdt innlegg på åpent frokostmøte hos Vegdirektoratet (VD) 28. januar. Temaet var hvordan unngå brokollaps under bygging. Hovedbudskapet var at midlertidige bærende konstruksjoner som brureis må prosjekteres og dokumenteres iht Norsk Standard (NS). Structor har erfaring med 3. partskontroll av både prosjektering og utførelse av midlertidige bærende konstruksjoner.

Presentasjonene i fra frokostmøte kan lastes ned i fra VD sine hjemmesider: https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/bruer/brukonferanser/laering-etter-kollaps-av-bruer